Sverige Telefon:
Sverige Telefon:
Internationell telefon:
Kontakta Oss
Specialerbjudande - Produkter Bästa pris
Specialerbjudande - Produkter
Bästa pris

Särskild Cialis Original
Köp Nu
Totala summan SEK 0.00
Du beställer 0 föremål
Totala summan
SEK 0.00
Du beställer
0 items

Checka ut

Nu kan du köpa Lovegra och behandla din impotens med Viagra för kvinnor

4.0
Loverga (för Kvinnor)

Lovegra är ett Viagrapreparat som riktar sig till kvinnor. Det är ett potensmedel mot fysisk erektil dysfunktion. Det kan finnas flera olika orsaker till att erektil dysfunktion uppstår, och Lovegra Viagra för kvinnor kan ibland hjälpa personer som har dessa symptom och upplever det som ett problem.

Loverga (för Kvinnor) 100mg

Paket Per piller Pris Besparingar Bonus
10 piller SEK 27.31
SEK 273.09
20 piller SEK 19.58
SEK 391.50
SEK 154.68
30 piller SEK 15.45
SEK 463.61
SEK 355.66 + 2 piller
40 piller SEK 13.96
SEK 558.51
SEK 533.85 + 2 piller
50 piller SEK 13.00
SEK 649.99
SEK 715.46 + 4 piller
60 piller SEK 11.64
SEK 698.47
SEK 940.07 + 4 piller
70 piller SEK 10.90
SEK 762.70
SEK 1,148.93 + 6 piller
80 piller SEK 10.24
SEK 819.37
SEK 1,365.35 + 6 piller
90 piller SEK 9.47
SEK 852.01
SEK 1,605.80 + 8 piller

Hur kan impotens behandlas med Viagra för kvinnor?

Erektil dysfunktion, även kallat impotens, innebär att en person inte har förmåga till att ha en bestående erektion. För vissa kan detta vara ett problem, till exempel vid vissa sexuella aktiviteter. Det kan drabba de flesta vid något tillfälle under livet och behöver inte heller vara ett problem för personerna som drabbas av det.

Några vanliga anledningar till att erektil dysfunktion uppstår kan till exempel vara inaktivitet, att prostatan behandlats med strålning, rökning, hormonell obalans, ryggmärgsskada, juvenil diabetes, MS, könsstympning, sociala eller fysiska problem, stress och liknande. Det finns också vissa läkemedel som kan ha erektil dysfunktion som biverkning, såsom antidepressiva läkemedel och neuroleptika.

Erektil dysfunktion är den fysiska delen och bör ej blandas ihop med sexlust som är mentalt betingat. Potensmedel verkar genom att öka blodtillförseln till könsdelarna och klitoris – inte genom att öka intresset för, eller lusten till, sex.

Det finns olika potensmedel vilket är olika preparat som syftar till att hjälpa mot erektil dysfunktion. Preparaten kan vara både läkemedelsklassade, syntetiska och naturliga. Traditionellt har det ibland använts vissa växter, insekter eller djur för att öka den erektila funktionen. Idag finns det flera olika läkemedel – både receptbelagda och receptfria – som ska fungera potenshöjande. De receptfria läkemedlen innehåller ofta aminosyran L-arganin som har framställts syntetiskt som kombineras med andra substanser.

Om en person har någon hjärt-kärlsjukdom bör denna inte ta potensmedel, då det kan påverka personens hälsa negativt och bli skadligt. Detta beror på att potensmedel påverkar blodflödet i kroppen.

Vanliga biverkningar för potensmedel kan vara till exempel dyspepsi, huvudvärk och ansiktsrodnad. I vissa fall kan en biverkning vara erektion som håller i sig länge och kan kännas smärtsamt.

Vad är Lovegra, Viagra för kvinnor och hur fungerar det?

Lovegra är ett läkemedel som riktar sig till kvinnor som anser sig ha problem med erektil dysfunktion. Ibland kallas Lovegra Viagra för kvinnor. Läkemedlet sägs fungera genom att skapa ökad sexlust och kan även bidra till att orgasmer blir mer intensiva.

Den aktiva substansen i Lovegra heter flibanserin. Läkemedlet har dock fått mottaga en hel del kritik då det inte anses ge den önskade effekten samt har många biverkningar.

Lovegra anses verka på två sätt: genom att öka den fysiska känsligheten och genom att stimulera den fysiska upphetsningen. Flibanserin har som uppgift att påverka vissa specifika signalsubstanser som är kopplade till fysisk upphetsning. Preparatet ökar också blodflödet i kroppen vilket leder till erektion och ökad känslighet vid beröring.

Den aktiva substansen i Lovegra är densamma som finns i Viagra och andra liknande preparat. Rekommenderat dosering av läkemedlet är en halv till en tablett per tillfälle och det bör inte tas mer än en gång under 24 timmar. Det tar mellan 30 och 45 minuter för det att börja verka och effekten håller i sig mellan fyra till sex timmar. Tabletten ska intas med mycket vatten, och om man är över 65 är eller har problem med sina inre organ (njure, lever, etc.) bör man max ta en halv tablett. Innan man tar Lovegra är det alltid bäst att rådgöra med sin läkare.

Lovegra bör undvikas om man har exempelvis ögon- eller synproblem, hjärt-kärlsjukdomar, njud- eller leversjukdomar, har haft stroke, är allergisk mot något ämne som läkemedlet innehåller, om man försöker bli gravid eller om man är under 18 år.

De vanligaste biverkningarna som finns dokumenterade är bland annat huvudvärk, synstörningar, magbesvär, irriterad hud. Vissa är allergiska mot preparatet och kan reagera på det med en allergisk reaktion. I vissa fall kan symptom som plötslig medvetslöshet samt dåsighet uppstå, vilken kan vara riskfyllt för personen som drabbas av det. Om detta sker ska läkare eller apotekspersonal kontaktas. Vid överdosering krävs omedelbar läkarvård.

Observera: Lovegra ska ej tas under graviditet och amning. Lovegra ska ej heller kombineras med p-piller eller motsvarande läkemedel.

Då Lovegra inte är ett godkänt läkemedel i Sverige sker inte samma kontroll av det som med andra läkemedel som säljs på Apoteket. Detta gör att det kan vara svårt att både veta och kunna kontrollera vad tabletterna faktiskt innehåller – och inte innehåller. Det kan röra sig både om substanser, men även om mängden av dessa.

När det inte är en läkare som skriver ut recept på läkemedlet kan olika hälsoaspekter glömmas bort. Det kan till exempel handla om hur Lovegra reagerar med andra läkemedel man tar, att man har nedsatt funktion av till exempel inre organ, att det påverkar ens blodtryck negativt och liknande. All information som finns att tillgå på internet i ämnet behöver inte vara fullständig eller stämma. Den mesta informationen som finns online är skapad av eller för onlineapotek som själva säljer preparatet och har ett ekonomiskt vinstintresse.

Forskningen kring hur potensmedel påverkar kvinnor är bristfällig och finns i mycket liten omfattning. Detta innebär att det kan vara svårt att förlita sig på studier i ämnet också – särskilt med tanke på att vissa av studierna som har gjorts har finansierats av aktörer som säljer preparatet och därmed behöver vissa specifika forskningsresultat.

Notera: Lovegra är varken godkänt i Sverige eller Europa. Detta beror på att producenterna av läkemedlet inte följer de regler och standarder som gäller för produktion, kontroller och distribution. Däremot finns det återförsäljare utanför EU som säljer produkten till olika privatpersoner och aktörer inom Europeiska Unionen.

Hur gör man för att köpa Viagra för kvinnor?

Om man tänkt köpa Viagra för kvinnor kan man göra det över internet. Det finns flera olika aktörer som säljer läkemedlet på olika onlineapotek. Det är ofta enkelt att beställa och leveransen sker snabbt. Onlineapoteken är ofta placerade utomlands vilket gör att detta landets regler gäller kring försäljning av läkemedel, det kan dock fortfarande.