Sverige Telefon:
Sverige Telefon:
Internationell telefon:
Kontakta Oss
Specialerbjudande - Produkter Bästa pris
Specialerbjudande - Produkter
Bästa pris

Särskild Cialis Original
Köp Nu
Totala summan SEK 0.00
Du beställer 0 föremål
Totala summan
SEK 0.00
Du beställer
0 items

Checka ut

Vad är Cialis, Hur Använder Man och Doserar Det Samt Vanliga Biverkningar

Triviala Sekundära Verkningar

Denna farmaka som har till uppgift att bispringa den angripna vid brydsamhet med att få ståfräs. Man måste understryka att för att behandlingen ska bidra i positiv bemärkelse med något utfall allmänt sett så måste man vara parat för aktion.

De Cialis (Tadalafil) biverkningar som inrapporterats är migrän episoder, svullnad i ansiktet, allergiska reaktioner, utslag och kärlkramp. Ju äldre den drabbade är desto större odds att man drabbas av dessa ovannämnda.

Framförallt brukar det påverka karaktärer som är över 70 år eftersom dessa redan har en bakomliggande sjukdomshistorik, där medlet kan förvärra den nuvarande tillståndet och i vissa fall även orsaka livshotande följdverkningar.

Kan Man Ta Det i Samband Med Spirituosa?

Konstellationen ”Cialis alkohol” är inte att tillråda i största allmänhet. Sanningen är att detta gäller för alla kategorier av farmaka. En oskriven regel som man måste komma ihåg är att aldrig ens tänka tanken på att ta sina medel i samband med berusning. Detta kan nämligen ofta leda till fatala episoder som ibland slutar tragiskt.

Hur Lång är Inverkan?

Cialis verkningstid anstår helt enkelt på mängden. Den första två ransonerna, fem mg verkar i en hel dag. Styrkan anbefalles om din intimhet uppgår till ett antal tillfällen under en vecka. Viktigt att accentuera är att den måste konsumeras vid samma tidpunkt under varje enskilt tillfälle utan avvikelser!

Genom att inmundigas 1/dag så stegrar man procentuellt potentiella styvhetsmöjligheten vid alla tider av den aktuella 24 timmars dygnet. Men utgångspunkten gäller allena om du blir sexuellmässigt attraherad, vilket är den premiss som måste uppfyllas för att pastillen ska verka på det hela taget.

Vidare så finns det tio milligram storleken vilket ibland refereras till som helgdosen och kan vara upp till ungefär 36 timmar efter att den intas. Man kan även förtära den trettio minuter innan samlaget, men dock ska man inte ta samma ranson mer än 1/dag. Oftast förodrar den vid oplanerad penetration och inte som rutinmässigt förfarande.

Slutligen så har vi 20 som man inte ska svälja mer än 1/dag. Även den ska sväljas före aktionen och ger inverkan allenast (precis som de andra mängderna) om man är beredvillig för intimiteten. 

Vilken Respons Har Påvisats?

Cialis effekt bidrar till att stimulera pånken och öka blodfördelningen genom att få kärlen mer mottagliga. Detta i sin tur kan resultera i en ökad hårdhet. Man måste alltså vilja älska, som vi redan diskuterat i denna artikel för att det ska verka.

Hur Doserar Man Det?

Vilka rekommendationer och riktlinjer finns det vid Cialis dosering? Det finns fyra olika storleksdoseringar som man kan prova sig fram med. Dessa är fem, tio och slutligen tjugo milligram. Det är viktigt att redogöra detta med sin husläkare innan man får för sig att självmedicinera för vanligtvis tjänar man inget på det i långa loppet.

Synopsis

Denna kur används för att uppnå hårdhet och uthållighet men uteslutande om killen i fråga är känslomässigt redobogen samt underförstått fysiskt kapabel till samlagsaktivitet. Detta är grundkravet annars kommer man inte ha nytta av den överlag.